Vistunarreglur

Vistunarreglur

Verklagsreglur við innritun og vistun leikskólabarna

  1. Skilyrði fyrir leikskóladvöl barns er að fjölskylda þess eigi lögheimili í Dalabyggð, skv. þjóðskrá. Foreldrar leikskólabarna sem hyggjast flytja í Dalabyggð geta sótt um leikskóladvöl en þau fá ekki inngöngu fyrr en lögheimli hefur verið flutt.
  2. Heimilt er að sækja um leikskólavistun þegar barn hefur náð 1 árs aldri. Barnið fer þá á biðlista. Leikskólinn er ætlaður börnum frá 18 mánaða aldri en ef svigrúm er á leikskólanum getur skólastjóri ákveðið að taka yngri nemendur inn. Umsóknareyðublað skal nálgast hjá aðstoðarleikskólastjóra. Í umsókn skal koma fram æskilegur dvalartími.
  3. Lágmarksvistun eru fjórir tímar á dag og þá minnst tvo daga vikunnar. Klukkan 9.00 hefst dagskrá á leikskólanum og ekki gott að nemendur komi seinna en það í vistun. Ekki er hægt að skrá vistun á hálfum tímum né korterum nema á náðarkorterum, sem hægt er að kaupa í upphafi og við lok vinnudags.

         Komutímar kl.:        
         08.00       09.00       13.00
         Brottfarartímar kl.:  
         12.00      13.00      14.00    15.00      16.00      17.00
         Náðarkorter kl.:     07.45    08.45      12.45      16.15      17.15
         
          Matmálstímar eru eftirfarandi: 
          Morgunmatur  kl. 08.00-08:45 á eldri deild, 
          á yngri deild 8.15 – 8.45.   
          Hádegismatur kl. 11:30-12:00.
          Síðdegiskaffi kl. 15:00.

4    Þar sem foreldrar, sem nýta sér skólaakstur, geta ekki haft áhrif á
       komu eða brottfarartíma skólabíla er vistunartími leikskólabarna í
       skólaakstri reiknaður á eftirfarandi hátt:
       Mán. – fim.   kl. 8.00 – 15.00 eða  7 stundir
       Föstudagar kl. 8.00 – 12.00 eða 4 stundir

5   Forgangshópar (í fyrsta forgangi eru börn í hópi A, svo B og svo koll
      af kolli) eru:
    A.  Börn sem búa við fötlun, misþroska, ofvirkni eða vegna félagslegra
     aðstæðna, sem er talið nauðsynlegt að mati félagsþjónustu að fái   
     leikskólavist.
     B.  Börn einstæðra foreldra.
     C.  Börn á síðasta ári leikskólans (5 ára börn).
     D. Börn starfsmanna leikskólans.
    E. Börn sérmenntaðra starfsmanna, sem byggðaráð metur að ráðning 
          sé háð leikskólavistun og varði hagsmuni sveitarfélagsins.

6   Þau börn sem fara á forgangslista fara fram fyrir önnur börn á
      biðlistanum. Við forgang er eins og önnur vistun háð því að laust
      pláss sé fyrir hendi. Koma þarf beiðni um forgang frá foreldrum
      annars fer barn ekki sjálfkrafa í forgang.
     Við úrvinnslu á biðlistum skal viðhafa eftirfarandi vinnubrögð:

  • Börn í forgangi ganga fyrir öðrum börnum.
  • Því eldra sem barnið er því meiri forgang hefur það.
  • Ef velja þarf milli barna á sama ári ræður kennitala þannig að elsta barnið gengur fyrir.
  •  Ef sótt er um fyrir barn, sem er að flytja í sveitarfélagið Dalabyggð fer það aftast í biðröð, nema það sé í forgangshópum.

7   Einstæðir foreldrar greiða lægra gjald í leikskóla, svo og ef foreldrar 
     eru í fullu námi, sjá gjaldskrá leikskólans. Skilyrði fyrir niðurgreiðslu
     er að einstæðir foreldrar framvísi á hverju ári vottorði frá sýslumanni
    eða Tryggingarstofnun ríkisins. Eins er með foreldra í námi, þeir verða
     að framvísa innritunarvottorði /námsvottorði frá skóla í upphafi
     hverrar annar. Hefji einstætt foreldri sambúð, skal það greiða hærra
     gjald, strax og sambúð hefst. Slíti foreldrar sambúð, skal leggia fram
     vottorð frá sýslumanni og kemur þá til lækkunar á gjaldi.

8   Ef barn er veikt í 2 vikur samfellt, endurgreiðist 1 vika.  Ef barn er
      veikt, umfram 2 vikur samfellt, endurgreiðist gjald umfram 1 viku. 
      Með beiðni um endurgreiðslu ber að framvísa læknisvottorði.  Fari
      leikskólabarn í frí á vistunartíma, t.d. vegna ferðalaga, greiðast
      leikskólagjöld engu að síður enda ljóst að barnið verður í vistun að
      leyfistíma liðnum. Fæði er ekki innheimt í leyfum. Vistunarpláss
      haldast fram yfir sumarleyfi, nema forráðamaður segi því upp.

9   Séu vistgjöld ógreidd í þrjá mánuði er barni sjálfkrafa sagt upp
      leikskóladvöl.

10  Sækja þarf um skrifleqa ef breyta á vistunartima barns fyrir 20. 
        hvers mánaðar. Breyting á vistun tekur gildi 1. næsta mánaðar. Að
       öðrum kosti greiðist næsti mánuður eins.

11   Stjórnendur leikskólans fara yfir umsóknina og samþykkja    eða           hafna henni eftir aðstæðum. Ekki er víst að hægt verði að koma til 
          móts  við allar óskir strax.    Tilkynna skal skriflega fyrir 20. hvers
          mánaðar   ef sagt er upp leikskóladvöl fyrir barn frá og með 1.
         næsta mánaðar.

Gjaldskrá

Gjaldskrá leikskólans og allar upplýsingar um afslætti er að finna á eftirfarandi slóð:  http://dalir.is/stjornsysla/gjaldskrar/audarskoli-leikskoli/ 

Umsókn um dvöl á leikskóla
File Size: 137 kb
File Type: pdf

Download File