Samstarf

Samstarf

Samskipti við nærsamfélag
Dvalarheimilið Silfurtún. Auðarskóli er með samning við dvalarheimilið  þar sem fram kemur hvernig samskiptum skuli háttað.  Þar er kveðið á um að allar deildir skólans heimsæki heimilið reglulega.   Dæmi um slíkt er að nemendur á miðstigi fara og spila félagsvist, nemendur grunnskólans í tónlistarnámi mæta til þess að spila og syngja fyrir eldriborgara.  Þá heimsækir leikskólinn heimilið mánaðarlega.

Skógrækt í Búðardal.  Auðarskóli hefur til umræða nokkurt svæði fyrir austan þorpið í Búðardal til þess að planta trjám.  Það eru nemendur á miðstigi sem standa þar í gróðursetningu einu sinni á ári.

Heimsóknir til fyrirtækja og stofnana.  Á vegum Auðarskóla er reglulega farið í heimsóknir út í nærsamfélagið.  Einnig fær skólinn reglulega heimsóknir frá aðilum samfélagsins, sem koma og fræða um eitt og annað.

Stuðningur félagasamtaka.  Félög í samfélagi Dalanna styrkja mjög reglulega hina ýmsu starfsemi skólans.  Leik- , grunn- og tónlistarskóli ásamt foreldrafélagi skólans hafa fengið góðar gjafir undanfarin ár.  Dæmi um félög sem styrkja skólann eru:  Kvenfélagið Fjólan, Kvenfélagið Þorgerður Egilsdóttir, Lionsklúbburinn í Búðardal og Félag Sauðfjárbænda.

Samskipti við aðra skóla
Samstarfsskólar Vesturlands.   Auðarskóli er þátttakandi í samstarfi eftirfarandi skóla: Grunnskóli Borgarfjarðar, Grunnskólinn Borgarnesi, Laugargerðisskóli, Heiðaskóli og Reykhólaskóli.    Skólarnir skipuleggja saman viðburði eins og Stóru upplestrarkeppnina, Lyngbrekkuball, skólabúðir á Reykjum og á Laugum ásamt fleirum viðburðum.

Menntaskóli Borgarfjarðar.  Auðarskóli á samstarf við menntaskólann í gegnum framhaldsdeild skólans í Búðardal.  Nemendur í Auðarskóla sem hafa lokið námi í einstaka námsgrein geta stundað nám í framhaldsdeildinni jafnhliða því að vera í grunnskóla.