Sérfræðiþjónusta

Sérfræðiþjónusta

Sálfræðiþjónusta

Sálfræðiþjónusta (greining og ráðgjöf) gagnvart einstökum nemendum er gerð í kjölfar beiðni, sem þarf að gera á þar til gerðu eyðublaði sem fæst í skólanum.  Forráðamenn barna, starfsmenn skóla, starfsmenn félagsþjónustu og heilsugæslu geta átt frumkvæði að athugun og greiningu á einstökum nemendum.  Beiðnir fara í gegnum umsjónarkennara, og/eða stjórnendur skólans.  Samþykki forráðamanna skal liggja fyrir áður en athugun og greining er gerð á einstökum nemendum.

Vandamál þeirra barna er vísað er til skólasálfræðings þurfa að hafa, eða vera líkleg til að hafa, áhrif á nám þeirra.  Helstu viðfangsefni skólasálfræðingsins eru vanlíðan nemenda, frávik í hegðun, áföll og áhyggjuefni heimila varðandi nemendur.

Sé fullnægjandi greining eða ráðgjöf gagnvart vanda einstakra nemenda ekki á færi eða verksviði skólasálfræðings Auðarskóla skal skólinn leiðbeina forráðamönnum og eftir föngum útvega viðeigandi þjónustu.

Skólaráðgjöf

Skólaráðgjafi sinnir sérkennsluráðgjöf og greinir námsvanda auk þess að veita ráðgjöf skóla og heimili varðandi nám og kennslu.  Á hans starfssviði eru:

  • Mál- og talörðuleikar
  •  Almennir námsörðuleikar
  • Lestrar- og stærðfræðiörðuleikar
  • Námsráðgjöf og áhugasviðskönnun

Beiðnir (á þar til gerðu eyðublaði) um greiningu fara í gegnum umsjónarkennara og  sérkennara skólans.

Sérkennari sinnir fyrstu lestrar- og stærðfræðigreiningum.

Félagsþjónusta

Samningur er við Borgarbyggð um félagsþjónustu og þjónustu í barnaverndarmálum. Undir þann samning falla fjárhagsaðstoð, félagsleg ráðgjöf, félagsleg liðveisla og annar stuðningur við fatlað fólk og fjölskyldur fatlaðra barna, leyfisveitingar vegna daggæslu í heimahúsum og barnavernd.  Fulltrúi félagsþjónustunnar er á hálfsmánaðarfresti til viðtals.  Upplýsingar um komudaga eru á www.dalir.is