Öryggismál grunnur

Öryggismál

Óveður og ófærð

 1. Skólahaldi, bæði í grunn- og leikskóla er alla jafna ekki aflýst nema í allraverstu veðrum. Slíkt er ávallt auglýst í útvarpi snemma morguns. Hinsvegar kann veður á einstökum akstursleiðum skólans að  vera misjafnt og er þá stundum aflýst skólaakstri á þeim leiðum sem veður hamlar ferðaöryggi nemenda.
 2. Foreldrar/forráðamenn nemenda meta sjálfir hvort þeir senda börn sín í skólann ef veður eru válynd. Í allri tvísínu skal öryggi barnsins njóta vafans. Ef barn er haft heima vegna veðurs er það tilkynnt skóla.
 3. Skólahald getur raskast í vondum veðrum vegna þess að hluti starfsmanna kemst ekki til starfa. Engu að síður er reynt að halda uppi stundaskrá í grunnskóla og dagskipulagi í leikskóla sé það mögulegt.
 4. Versni veður á skólatíma flýtir skólinn stundum heimakstri. Þá hringir skólinn út til allra foreldra, sem í hlut eiga og lætur vita af breytingunni.
 5. Ætlast er til þess af þeim kennurum sem kenna í síðasta tíma á stundaskrá hvers bekkjar að þeir sjái svo um, ásamt skólastjórnendum og skólaliðum, að börnin fari ekki ein út í óveður að afloknum skóladegi. Heimferð þeirra sé tryggð – ella sé börnunum haldið í skóla þar til foreldrar sækja þau eða aðrar ráðstafanir hafa verið gerðar.
 6. Verði veður svo slæm eða válynd í lok skóladags á einhverjum akstursleiðum að börn í leik- og grunnskóla komist ekki heim er gripið til eftirfarandi ráðstafana:

  1. Börnin eru höfð í skólanum í umsjón starfsfólks þar sem þau fá hressingu og þeim fundið eitthvað til dægrastyttingar.
  2. Haft er samband heim símleiðis til foreldra; upplýsingar veittar og í sameiningu gerðar ráðstafanir um framhaldið eftir aðstæðum.
  3. Ef útséð er með að ekki verði komið á heimferð fyrir nóttina vinna starfsmenn og foreldrar í sameiningu að því að koma börnum í gistingu hjá vandamönnum í Búðardal.
  4. Í einstökum tilvikum kunna börn að þurfa að gista í skóla með starfsfólki.
 7. Ef óveður og eða ófærð innan Búðardals hamlar því að hægt sé að sækja börn í skóla er leitað til björgunarsveitar og lögreglu með aðstoð. 

Viðbrög við slysum

 1. Ef um augljóslega lítilsháttar meiðsl er að ræða þá á að búa um það og/eða leyfa nemandanum að jafna sig í skólanum.
 2. Ef um er að ræða meiðsl sem erfitt er að meta hvort það sé lítilsháttar eða alvarleg þá hringi viðkomandi starfsmaður í foreldra/forráðamenn og lýsir atvikinu og meiðslum eins ítarlega og hægt er. Ákvörðun um framhlaldið er tekin sameiginlega af starfsmanni og foreldrum.
 3. Ef um er að ræða bak- eða höfuðáverka er ávallt haft samband við foreldra og farið með barnið á heilsugæslustöðina til nánari athugunar og aðhlynningar.
 4. Ef um er að ræða alvarlegri slys þá gildir eftirfarandi áætlun:

  1. Sá sem kemur á vettvang metur ástand og kallar á hjálp eftir aðstæðum.
  2. Sóttur sjúkrakassi – hringt á sjúkrabíl.
  3. Skólastjóri eða umsjónarkennari tilkynnir foreldrum.
  4. Umsjónarkennari tilkynnir samnemendum um slysið.
 5. Öll slys sem verða á nemendum eru skráð á slysaskráningarblöð.
 6. Ef slys er vegna þess að aðstæður bjóða upp á slíkt er öryggistrúnaðarmanni gert viðvart.

Öryggisráð

Öryggisráð í Auðarskóla skipa; Herdís E. Gunnarsdóttir fulltrúi starfsfólks, Pétur J. Óskarsson húsvörður og Eyjólfur Sturlaugsson skólastjóri.

Öryggisráð fylgist með að allur aðbúnaður og öryggi starfsmanna sé í lagi og fylgist með að áhættumat sé virkt.  Öryggisráðið sér til þess að allar upplýsingar, er varða vinnuverd starfsfólks séu aðgengilegar.