Skólinn

 

Auðarskóli var stofnaður þann 1. ágúst 2009.
Skólinn varð til við sameiningu allra skólastofnana í Dalabyggð.
Skólinn er því samrekinn skóli með fjórar fjárhagslega sjálfstæðar deildir; leikskóla, tónlistarskóla, grunnskóla og mötuneyti.

Óveður og ófærð
 • Skólahaldi, bæði í grunn- og leikskóla er alla jafna ekki aflýst nema í allraverstu veðrum. Slíkt er ávallt auglýst í útvarpi snemma morguns. Hinsvegar kann veður á einstökum akstursleiðum skólans að vera misjafnt og er þá stundum aflýst skólaakstri á þeim leiðum sem veður hamlar ferðaöryggi nemenda.
 • Foreldrar/forráðamenn nemenda meta sjálfir hvort þeir senda börn sín í skólann ef veður eru válynd. Í allri tvísínu skal öryggi barnsins njóta vafans. Ef barn er haft heima vegna veðurs er það tilkynnt skóla.
 • Skólahald getur raskast í vondum veðrum vegna þess að hluti starfsmanna kemst ekki til starfa. Engu að síður er reynt að halda uppi stundaskrá í grunnskóla og dagskipulagi í leikskóla sé það mögulegt.
 • Versni veður á skólatíma flýtir skólinn stundum heimakstri. Þá hringir skólinn út til allra foreldra, sem í hlut eiga og lætur vita af breytingunni.
 • Ætlast er til þess af þeim kennurum sem kenna í síðasta tíma á stundaskrá hvers bekkjar að þeir sjái svo um, ásamt skólastjórnendum og skólaliðum, að börnin fari ekki ein út í óveður að afloknum skóladegi. Heimferð þeirra sé tryggð – ella sé börnunum haldið í skóla þar til foreldrar sækja þau eða aðrar ráðstafanir hafa verið gerðar.
 • Verði veður svo slæm eða válynd í lok skóladags á einhverjum akstursleiðum að börn í leik- og grunnskóla komist ekki heim er gripið til eftirfarandi ráðstafana:
  • Börnin eru höfð í skólanum í umsjón starfsfólks þar sem þau fá hressingu og þeim fundið eitthvað til dægrastyttingar.
  • Haft er samband heim símleiðis til foreldra; upplýsingar veittar og í sameiningu gerðar ráðstafanir um framhaldið eftir aðstæðum.
  • Ef útséð er með að ekki verði komið á heimferð fyrir nóttina vinna starfsmenn og foreldrar í sameiningu að því að koma börnum í gistingu hjá vandamönnum í Búðardal.
  • Í einstökum tilvikum kunna börn að þurfa að gista í skóla með starfsfólki.
  • Ef óveður og eða ófærð innan Búðardals hamlar því að hægt sé að sækja börn í skóla er leitað til björgunarsveitar og lögreglu með aðstoð.
Viðbrög við slysum
 • Ef um augljóslega lítilsháttar meiðsl er að ræða þá á að búa um það og/eða leyfa nemandanum að jafna sig í skólanum.
 • Ef um er að ræða meiðsl sem erfitt er að meta hvort það sé lítilsháttar eða alvarleg þá hringi viðkomandi starfsmaður í foreldra/forráðamenn og lýsir atvikinu og meiðslum eins ítarlega og hægt er. Ákvörðun um framhlaldið er tekin sameiginlega af starfsmanni og foreldrum.
 • Ef um er að ræða bak- eða höfuðáverka er ávallt haft samband við foreldra og farið með barnið á heilsugæslustöðina til nánari athugunar og aðhlynningar.
 • Ef um er að ræða alvarlegri slys þá gildir eftirfarandi áætlun:
  • Sá sem kemur á vettvang metur ástand og kallar á hjálp eftir aðstæðum.
  • Sóttur sjúkrakassi – hringt á sjúkrabíl.
  • Skólastjóri eða umsjónarkennari tilkynnir foreldrum.
  • Umsjónarkennari tilkynnir samnemendum um slysið.
  • Öll slys sem verða á nemendum eru skráð á slysaskráningarblöð.
  • Ef slys er vegna þess að aðstæður bjóða upp á slíkt er öryggistrúnaðarmanni gert viðvart.
Öryggisráð

Öryggisráð fylgist með að allur aðbúnaður og öryggi starfsmanna sé í lagi og fylgist með að áhættumat sé virkt. Öryggisráðið sér til þess að allar upplýsingar, er varða vinnuverd starfsfólks séu aðgengilegar.