Þróunarstarf

Þróunarstjórn

Þróunarstjórn 2014-2015
Eyjólfur Sturlaugsson skólastjóri
Herdís Erna Gunnarsdóttir deildarstjóri á leikskóla
Guðrún A. Einarsdóttir grunnskólakennari
Sesselja  grunnskólakennari

Meginviðfangsefni:
Meginhlutverk þróunarstjórnar er samhæfing þróunarverkefna á milli ólíkra sviða skólans og stuðla að tengslum milli hugmynda og vinnubragða sem liggja til grundvallar í umbótastarfi skólans. 

Skipulag:  
Í þróunarstjórn sitja tveir kennarar úr grunnskóla, einn starfsmaður leikskóla og einn stjórnandi.  Aðilar sitja í þrjú ár í senn. Þróunarstjórnin þarf að hafa ritara og talsmann (formann).  Hægt er að koma því þannig fyrir að sömu aðilar sinni slíku allt skólaárið en einnig geta stjórnarmenn skiptst á verkum. 

Fundir:  
Þróunarstjórn fundar tvisvar í mánuði.  Allir fundir skulu skráðir og halda skal utan um öll skjöl sem berast eða eru notuð.  Skulu skjöl  sett í möppu og geymd.  Aðilar úr þróunarstjórn stýra almennum vinnufundum með kennurum í tengslum við umbótastarf.

Dagleg umsýsla:
Þróunarstjórn fer með daglega stjórn umbótastarfs í skólanum í umboði starfsmanna.  Ákvarðanir, sem varða sérstök fjárútlát eða verulegar kerfisbreytingar, þarf að taka í samráði við stjórnendur.  Helstu störf eru:

 • Reglulegir fundir.
 • Yfirsýn yfir gang skilgreindra þróunarverkefna og aðstoð við gerð og framkvæmd þróunaráætlana.
 • Yfirsýn og stýring við framkvæmd sjálfsmatsáætlunar.
 • Skipulag og úrvinnsla á fundum á viðveru er tengjast umbótastarfi.
 • Yfirsýn með skýrslugerð vegna umbótastarfs.
 • Náið samstarf og upplýsingaveita til nemenda og foreldra um starfið.


Faglegur stuðningur:
Ætlast er til að aðilar í þróunarstjórn sækji reglulega endurmenntun sem tengist þróunarstarfi og verkstjórn þróunarstarfs.  Auðarskóli mun auðvelda aðgang að ráðgjöf og endurmenntun handa þróunarstjórninni.

Þróunarverkefni

Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun (2012)

Markmið verkefnis samkvæmt MA rannsókn voru eftirfarandi:

 •  Að bæta hegðun og líðan einstakra nemenda sem þurfa
  mikinn stuðning í félagsfærni. 
 • Að bæta samskipti, auka hlustun og virkt lýðræði meðal
  nemenda.  
 • Að breyta viðhorfi starfsmanna til þess hvernig horft
  er á samskipta- og hegðunarvandamál.  
 • Að skapa jákvætt andrúmsloft á vinnustað sem byggir á
  jákvæðum viðhorfum og virku lýðræði.

Verkefnið, sem er byggt á MA verkefni Sesselju Árnadóttur kennara við Auðarskóla, gengur út á kerfisbundna nálgun og hvattningu við nemendur sem eiga í ýmsum vanda í grunnskóla. 

Verkefnið hlaut styrk úr Sprotasjóði 2012.

Umsjónaraðili:  Sesselja Árnadóttir grunnskólakennari

Lokaskýrsla hér fyrir neðan

Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun
File Size: 305 kb
File Type: pdf

Download FileStærðfræði við skólaskil (2009)
Verkefnið hófst haustið 2009 um leið og sameining leik-, grunn- og tónlistarskóla.
Um er að ræða skipulagt samstarf á milli elstu nemenda leikskóla og yngstu nemenda grunnskóla.  Unnið er nánast eingöngu útfrá stærfræði í sameiginlegum tímum deildana.  Áætluð lok þróunarverkefnisins og útkoma skýrslu er ágúst 2011.

Verkefnið hlaut styrk úr Þróunarsjóði grunnskóla árið 2010.

Umsjónarmenn eru Guðbjörg Hólm Þorkelsdóttir aðstoðarleikskólastjóri og Jóhanna Sigríður Árnadóttir umsjónarkennari 1. bekks.

Lokaskýrsla verkefnisins er hér fyrir neðan.

Stærðfræði við skólaskil
File Size: 1088 kb
File Type: pdf

Download File