Félagsstarf

Félagsstarf

Relgur nemendafélags Auðarskóla

Grein
1

Nemendafélag Auðarskóla  er félag allra
nemenda grunnskóladeildar skólans.

Grein
2

Stjórnarkjör.  Kosið er í stjórn
nemendafélagsins að hausti fyrir 15. september. 
Kosnir eru leynilega sex fulltrúar; tveir nemendur úr  8. , 9. og  10. bekk grunnskóladeildar.  Kosningarétt hafa þrír elstu árgangarnir.  Stjórn
skiptir með sér verkum og velur ritara, gjaldkera og tvo fulltrúa í skólaráð Auðarskóla.
Stjórn nemendafélagsins skal starfa fram að kosningu næstu stjórnar og ljúka
störfum á sameiginlegum fundi fráfarandi stjórnar og þeirrar sem tekur
við.  Þar fara stjórnirnar yfir það sem gert var síðastliðið skólaár og
hvernig til tókst.

Grein
3
 
Formannskosning skal fara fram eigi síðar en viku eftir stjórnarkjör. 
Allir nemendur skólans í 8. – 10. bekk geta boðið sig fram í formannsembætti
nemendafélagsins.  Kosninarétt hafa þrír elstu árgangarnir.  Þeir sem bjóða sig fram fá tækifæri til að kynna
sig og stefnu sína á fundi á sal skólans í skólabyrjun.  Leynileg kosning
fer fram í kjölfar fundarins.  Ef formaður er kosinn án þess að vera í
nemendaráði skal hann koma inn í nemendaráð og starfa sem slíkur auk
formannsstarfsins.

Grein
4

Stjórn fundar minnst hálfsmánaðarlega og skulu fundir bókaðir.  Stjórn nemendafélagsins skal árlega standa
fyrir eftirfarandi atburðum: 
Kaffihúsakvöldi,  dansleik eldri
nemenda, dansleik yngri nemenda, lokaferðalagi eldri nemenda og útgáfu
skólablaðs.  Einnig skal stjórnin leitast eftir að færa gleði og ánægju
inn í skólalíf nemenda með ýmsum uppákomum og klúbbastarfssemi á
skólaárinu.  Á vordögum skal nemendafélagið sjá til þess að  nemendur af miðstigi sjái um hreinsun
skólalóða.

Grein
5


Stjórn nemendafélagsins ber ábyrgð á því að fram fari sem öflugast félagslíf
innan skólans og vinnur að því með umsjónarmanni félagslífs, sem er tengiliður
nemendafélagsins við stjórnendur og aðra starfsmenn skólans.  Stjórnin fer
með umsýslu nemendasjóðs ásamt umsjónarmanni.

Grein
6

Stjórn nemendafélagsins lætur sig varða allt það sem getur stuðlað að aukinni
félagslegri þátttöku nemenda og kemur að því með virkum hætti þannig að koma
megi því svo fyrir að nemendafélagið njóti góðs af.  Nemendafélagið gerir einnig allt það sem það
getur til að koma í veg fyrir að félagslíf nemenda skerðist á einn eða annan
hátt.  Stjórnin fylgist með og skráir árlega þátttöku nemenda á öllum uppákomum
félagsins.  Stjórnin hlustar eftir
hugmyndum og gagnrýni félagsmanna.

Grein 7
Nemendafélagið skal reyna að virkja alla þá nemendur sem vilja taka þátt í
einhverju sem stjórn félagsins getur staðið fyrir.  Í þeim tilgangi skal stjórnin
bjóða að hausti upp á starfsemi klúbba og ráða og standa fyrir kosningu
formanna þeirra.  Klúbba- og ráðastarfssemin er undir nemendaráði og er
hægt að sækja um fjárstuðning til stjórnar félagsins. 

Grein
8

Stjórn nemendafélagsins fundar árlega með skólaráði.  Skólastjórnendur
geta leitað eftir umsögn
stjórnar um hegðun og umgengni í félagslífi á vegum nemendafélagsins.

Grein 9
Til að breyta starfsreglum þessum þarf samþykki meirihluta stjórnar
nemendafélagsins og samþykki skólastjóra Auðarskóla.  Skólastjóri getur eins og stjórn
nemendafélagsins gert tillögur að breytingum, þær öðlast þó ekki gildi nema
meirihluti stjórnar nemendafélagsins samþykki þær.

Fyrsta
stjórn tekur við sjóðum nemendaráða úr Tjarnarlundi og Búðardal.

Félagsstarf í Auðarskóla

Skipting félagslífsins
Félagslífið skiptist í megindráttum í tvennt.   Annarsvegar  er um að ræða félagslíf sem
umsjónarkennarar skipuleggja. Dæmi: Bekkjarkvöld, árshátíð og  námsvöku eldri nemenda.  Hinsvegar er það  félagslífið sem nemendafélagið stendur fyrir undir stjórn umsjónarmanns skólans. Dæmi: Diskótek, klúbbastarfssemi, kynningar, kaffihúsakvöld og ferðalag eldri nemenda.

Hlutverk umsjónaraðila félagslífs

 • Umsjónarmaður
  félagslífsins heldur utan um starfssemi 
  nemendafélagsins og á reglulega samskipti við umsjónarkennar um starfssemi félagsins.
 •  Hann fundar reglulega með stjórn félagsins og vinnur með þeim að uppákomum og  skipulagi á félagslífi skólans.
 • Umsjónarmaður
  hefur umsjón með dansleikjum, atburðum og einstaka ferðum  á vegum skólans.
 • Umsjónarmaður
  vinnur undir stjórn skólastjóra.


Helstu atburðir í félagslífi nemenda
Dansleikur með öðrum skólum í október
Kaffihúsakvöld á aðventu
Jólaball samstarfsskólanna í Varmalandi
Ævintýradansleikur þriggja skóla í Tjarnarlundi  fyrir 1. -4. bekk. 
Dansleikur fyrir miðstig.
Skólabúðir samstarfsskóla í 7. bekk á Reykjum
Skólabúðir samstarfsskóla í 9. bekk á Laugum
Námsvaka elstu nemenda
Árshátíð
Lyngbrekkuball samstarfsskóla
Útgáfa skólablaðsins
Lokaferðalag eldri nemenda (þriðjahvert ár er farið erlendis)
Bekkjarkvöld.
Opið hús – leikir.